BARNBOKSHUSET - EN VÄRLD AV BARNLITTERATUR OCH ILLUSTRATIONER ÖPPEN FÖR ALLA

Kom med och grunda ett barnlitteraturhus i Helsingfors!


Syftet med barnlitteraturhuset är att

 • öppna en värld av litteratur och illustrationer för alla barn, oberoende av kulturell bakgrund
 • stöda barnens kreativitet och främja konstfostran för barn
 • stöda och förstärka litteraturundervisningen, särskilt för barn i förskolan och i grundskolans lägre klasser
 • betona betydelsen av språket och litteraturen genom att inspirera barnen att läsa
 • vägleda lärare, daghemspedagoger, föräldrar och andra fostrare i att använda litteratur med och för barn

Detta sker genom att barnlitteraturhuset

 • erbjuder information och fortbildning om betydelsen av läsning och litteratur för pedagoger och föräldrar
 • ständigt presenterar kvalitativa barnböcker och illustrationer
 • genom utställningar och evenemang presenterar även internationella bilderböcker och originalillustrationer
 • i mån av möjlighet samlar och arkiverar illustrationsoriginal för undervisnings- och utställningsbruk
 • erbjuder forskare möjligheter att arbeta med och forska i barnbokskonst
 • erbjuder studerande möjligheter att arbeta med barngrupper
 • erbjuder program och mötesutrymmen för organisationer, föreningar och andra aktörer i branschen

I barnlitteraturhuset skulle det finnas

 • gallerier för både permanenta och växlande utställningar
 • handbibliotek för bilderböcker och forskningslitteratur
 • sagorum för tyst läsning
 • verkstadsutrymmen för barn
 • auditorium och mötesrum
 • kontors- och arkivutrymmen
 • en bokhandel

Pro barnlitteraturhuset

Pro barnlitteraturhuset är en förening, vars syfte är att få till stånd ett hus för barnlitteratur och illustrationer i Helsingfors.

Initiativtagare till projektet är IBBY Finland samt författare, illustratörer och andra personer som arbetar med barnlitteratur. Föreningens ordförande är författare och förläggare Jari Tammi.

Alla privatpersoner och samfund, som är intresserade av barnlitteratur och barnbokskonst och som understöder tanken på ett barnlitteraturhus, är välkomna att ansluta sig till föreningen. Föreningen uppbär ingen medlemsavgift, utan fungerar med hjälp av donationer och understöd.

Ytterligare information och anmälan om medlemsskap via föreningens e-postadress pro.lastenkirjallisuustalo@gmail.com eller med nätblanketten.

atietolaariloppuun.jpg