BARNBOKSHUSET - EN VÄRLD AV BARNLITTERATUR OCH ILLUSTRATIONER ÖPPEN FÖR ALLA

Kom med och grunda ett barnlitteraturhus i Helsingfors!


Syftet med barnlitteraturhuset är att

 • öppna en värld av litteratur och illustrationer för alla barn, oberoende av kulturbakgrund
 • stöda barnens kreativitet och främja konstfostran för barn
 • stöda och förstärka litteraturundervisningen, särskilt för barn på förskole- och lågstadiet
 • betona betydelsen av språket och litteraturen genom att inspirera barnen att läsa
 • vägleda barnträdgårdslärare, föräldrar och kulturpedagoger i att använda litteratur med och för barn

Detta sker genom att barnlitteraturhuset

 • erbjuder information och fortbildning om betydelsen av läsning och litteratur för pedagoger och föräldrar
 • ständigt presenterar kvalitativa barnböcker och illustrationer
 • genom utställningar och evenemang presenterar även internationella bilderböcker och originalillustrationer
 • i mån av möjlighet samlar  och arkiverar illustrationsoriginal för undervishnins- och utställningsbruk
 • erbjuder forskare möjligheter att arbeta med och forska i barnbokskonst
 • erbujder studerande möjligheter att arbeta med barngrupper
 • erbjuder program - och mötesutrymmen för organisationer, föreningar coh andra aktörer i branschen

I barnlitteraturhuset skulle det finnas

 • gallerier för både permanenta och växlande utställningar
 • handbibliotek för bilderböcker och forskningslitteratur
 • sagorum för tyst läsning
 • verkstadsutrymmen för barn
 • auditorum och mötesrum
 • kontors- och arkivutrymmen
 • en bokhandel

Pro barnlitteraturhuset

Pro barnlitteraturhuset är en förening, vars syfte är att få till stånd ett hus för barnlitteratur och illustrationer i Helsingfors.

Initiativtagare till projektet är IBBY Finland samt författare, illustratörer och andra personer som arbetar med barnlitteratur. Föreningens ordförande är redaktör, kritiker Arja Kanerva. Viceordförande är ordföranden för IBBY Finland, lektor Maija Karjalainen och sekreterare vicehäradshövding Markku Lemmetty.

Alla privatpersoner och samfund, som är intresserade av barnlitteratur och barnbokskonst och som understöder tanken på ett barnlitteraturhus, är välkomna att ansluta sig till föreningen. Föreningen uppbär ingen medlemsavgift, utan fungerar med hjälp av donationer och understöd.

Ytterligare information fås och anmälan om medlemsskap sker via föreningens e-postadress  pro.lastenkirjallisuustalo@gmail.com eller med nätblanketten.

atietolaariloppuun.jpg