Aktuellt

banlastenk.jpg

Pro lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry:Sagornas trädgård – 18 nutida illustratörer

Finland 100 – Det stora läsäventyret


Bilderbokens pärm är som en port. När den öppnas når du något annat: andra tider, roller och
världar, svindlande äventyr eller skönhetens och skrattets källa – Sagornas trädgård.

I utställningen Sagornas trädgård medverkar 18 illustratörer med 23 böcker från åren 2009–2016. Verken behandlar viktiga teman som mediaberoende, vänskap, utanförskap, familjeförhållanden och olika slags känslor, men visar också på vinterns magi, insekternas tokiga värld och dinosauriernas tid. Barnens stora favoriter Sixten och Blixten, Risto Rappare samt Vesta-Linnea är också med.

Sagornas trädgårds illustratörer är Sari Airola, Linda Bondestam, Aino Havukainen & Sami Toivonen, Maija Hurme, Suvi-Tuuli Junttila, Jussi Kaakinen, Réká Kiraly & Marika Maijala, Katri Kirkkopelto, Marjo Nygård, Virpi Penna, Camilla Pentti, Christel Rönns, Salla Savolainen, Virpi Talvitie, Laura Valojärvi och Anne Vasko.

Förutom illustratörernas verk finns böckerna som illustrationerna är tagna ur på utställningsplatserna. Dessutom kan besökarna ta del av aktivitetsblad baserade på bilderna och böckerna. Aktivitetsbladen kan också laddas ner från webbsidorna: www.lastenkirjallisuustalo.fi


Utställningen visas första gången i Sibbo huvudbibliotek, Topeliussalen 5.4.–27.4. Följande
utställningsplatser är Vasa stadsbibliotek 4.5.–31.5, Haiharan taidekeskus i Tammerfors 8.7.–30.7, konst- och aktivitetshuset Vimma i Åbo 2.9 –28.9, Björneborgs stadsbibliotek 9.10.–28.10, stadsbiblioteket i Kemi 7.11.–27.11 och kortelmuseet i Kuopio 2.12.2017–27.1.2018.


Utställningen Sagornas trädgård är producerad av Pro Lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry och Kuvittajat ry. Som samarbetspartner fungerar Lastenkirjainstituutti och WSOY:n kirjallisuussäätiö.

Utställningen baserar sig på det stora barnboksevenemanget och -utställningen Sagornas trädgård som Pro barnlitteraturen arrangerade i Helsingfors 2014–2015.

Ladda ner utställningsaffischen (pdf, 6M).

Information


Pro lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry.

- Tuula Korolainen: tuula.korolainen(at)saunalahti.fi ; tel. 040 543 9348

- Maija Karjalainen: eam.karjalainen(at)gmail.com; tel. 045-1484395

Kuvittajat ry.

- Heli Halme: heli.halme(at)kuvittajat.fi; tel. 050 567 8434


Välkommen på höstmöte 1.12. till Dockteater Sampo!


Pro lastenkirjallisuus - Pro barnlitteraturen ry:s meddelande till medlemmarna


Kallelse till Pro lastenkirjallisuus - Pro barnlitteraturen ry:s höstmöte

Tid: torsdagen den 1 december kl 17.00

Plats: Dockteater Sampos foaje

Adress: Skillnadsgatan 7 B (inne på gården) , 00130 Helsingfors

Spårvagn 10 stannar i närheten

Anmäl dig senast 30.11.2016

pro.lastenkirjallisuustalo@gmail.comFöredragningslista

1. Mötet öppnas

2. Ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare väljs för mötet

3. Det konstateras att mötet är lagenligt sammankalla och beslutsfört

4. Mötets dagordning godkänns

5. Föreningens verksamhetsplan, budget och storleken på anslutnings- och medlemsavgiften för nästa kalenderår godkänns

6. Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen väljs

7. En eller två verksamhetsgranskare och ersättare för dem väljs

8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas

9. Mötet avslutas

Efter mötet berättar Maija Karjalainen och Tuula Korolainen om Pros utställning Sagornas trädgård - 18 nutida illustratörer som ingår i programmet under jubileumsåret Finland 100 och Det stora läsäventyret. Tillställningen slutar senast kl 19.

VÄLKOMMEN!

Pro lastenkirjallisuus -Pro barnlitteraturen ry:s styrelse

Maija Karjalainen, ordförande

PS Ni kommer väl ihåg att vi vid årsmötet kom överens om en frivillig understödsavgift. Den kan
betalas in på föreningens konto.


STORA VÄNLIGA JÄTTEN och annat fantastiskt


Ett seminarium som behandlar fantasylitteratur för barn hålls tisdagen den 20 september 2016 iförlagen Tammis och WSOY:s auditorium, Högbergsgatan 37, 00130 Helsingfors. Seminariet

arrangeras av Pro lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry för att fira Roald Dahls 100-årsjubileum.

Sponsorer är Taike, Tammi, WSOY, ArtHouse, Otava och Schildts & Söderströms.

Obs! Henrika Anderssons anförande är tvåspråkigt, övriga anföranden hålls på finska.

9.30 Registrering och en fantastisk morgondryck


10.00 Öppningsord – författare Tuula Korolainen


Läsning ur Iso kilttijätti – lärare Helena Linna och författare Jari Tammi

10.15 Roald Dahl 100 år – FL Merja Leppälahti

11.00 Dahls nutida efterföljare i Finland och i världen – bibliotekarie Reetta Saine

11.30 Lunch på egen bekostnad

13.00 Tammis och WSOY:s fantasy för barn – redaktionschef Mikael Ahlström

13.20 Läsning, en novell av Ritva Toivola – författare Tuula Korolainen

13.30 Ritva Toivola finsk fantasypionjär – författare Anne Leinonen

14.00 Fantasiani lähteet/ Sprickor och revor i verkligheten, författare Henrika Andersson

14.30 Kaffe

15.00 Läsning ur verket Kepler 62 – författare Timo Parvela

15.10 En resa i det okända, Kepler 62 – författare Timo Parvela

15.40 En finsk häxcirkel – författarna Mervi Heikkilä, Siri Kolu och Mila Teräs

16.10 Avslutningsord – ordförande Maija Karjalainen

16.15-17 Möjlighet att köpa WSOY:s och Tammis produktion med 40 % rabatt i bokhandeln och Pro barnlitteraturensprodukter i auditoriets entréhall.


Anmälan och deltagaravgift:


Seminariet är öppet för alla, anmäl dig senast den 12 september på adressen: pro.lastenkirjallisuustalo@gmail.com.
Deltagaravgiften 20 € betalas in på Pro lastenkirjallisuus -föreningens
bankkonto: FI10 4055 0010 8223 73. Bankens BIC-kod är HELSFIHH.

Mottagare är Pro lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry, skriv Stora vänliga jätten i meddelandefältet. Obs! Med på seminariet ryms 100 deltagare i den ordning man anmält sig. Betalningsverifikat ska visas upp på seminarieplatsen i samband med registreringen.

Pro lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry

Voff! Mjau! Mu! De poetiska bullarnas kafé 20.8. kl. 10–13


Våra vänner djuren är temat för ett barnevenemang som hålls i Ebeneserhuset i Helsingfors 20.8.
kl. 10–13. Barn och barnfamiljer erbjuds flera slags program och verksamhet,
bl.a. dockteater och ponnyridning. Evenemanget ordnas av projektet På tidsresa,
Barnträdgården Anni och Pro lastenkirjallisuus - Pro barnlitteraturen ry.


Under evenemanget håller också det populära barnbokskaféet De poetiska bullarna öppet. Där bjuds det på salta och söta delikatesser samt ett djuriskt program med gästande författare och illustratörer. I kaféet kan man också läsa böcker och köpa diktkort, affischer och överraskningslotter. Närmare information sätts ut på Pros webbplats och Facebooksida i augusti.

Evenemangsplats:

Barnträdgårdsmuseet, Ebeneserhuset, Helsingegatan 3–5, 00500 Helsingfors.