Sagornas trädgård

Hälsning från Sagornas trädgård!

Pro lastenkirjallisuus - Pro barnlitteraturen ry arrangerar ett upplevelserikt barnlitteraturevenemang i Virka Galleri på Helsingfors stadshus 5.11.2014-1.2.2015.

Dyk in i berättelsernas värld och under de sagolika bokträden! Alla tiders största finska barnlitteraturevenemang gästas av närmare 40 samtida barnboksillustratörer. Utöver de samtida illustrationerna presenteras två illustratörklassiker, Maija Karma och Maija-Kaarina Nenonen, vars arbeten inte tidigare ställts ut den här omfattningen i Finland. Tove Janssons jubileumsår beaktas med en Hattifnattgrotta, dit familjens minsta kan krypa in.

Barnböckerna är starkt närvarande i Sagornas trädgård. De presenteras i trädgårdens berättelseträd. Besökarna kan bekanta sig med böckerna, komma och lyssna på lässtunder eller delta i verkstäder som byggs upp kring olika slags böcker. Evenemangen och det mångsidiga kompletterande programmet som ordnas tillsammans med samarbetspartnerna behandlar olika teman som hänför sig till barnlitteratur, från sagor till facklitteratur för barn. I programmet ingår också ämnen för pedagoger.

Den huvudsakliga målgruppen för Sagornas trädgård är särskilt barnfamiljer och daghems- och skolgrupper. Utställningen är tvåspråkig. Det är fritt inträde till utställningen och evenemangen.

Upplysningar och förfrågningar:

Pro lastenkirjallisuus - Pro barnlitteraturen ry
Producent Laura Rautkallio-Salminen
tfn
041-756 9648
tarinoidenpuisto@gmail.com